Heuvelacker 2a
5761 CM Bakel
06 51915602
Intake Behandeling Na de behandeling

Werkwijze: samen in de spiraal omhoog

Wat heeft het kind nodig en hoe sluit ik daar optimaal bij aan? Dat is in één zin de aanpak van Dynamique Coaching voor kinderen en jongeren. Dit begint met een intake, waarna een traject wordt uitgezet voor de coaching van het kind. De rol van de ouders is hierbij essentieel.

Bij volwassenen is het vertrekpunt: wat zijn mijn kwaliteiten en wat heb ik nodig om die tot hun recht te laten komen?   

Intake

Het doel van de intake is de oorsprong van het probleem boven tafel krijgen. Wat is het echte probleem en bij wie ligt het? Vanuit wat het kind of de volwassene nodig heeft, gaan we vervolgens aan het werk, met behulp van Human Dynamics.

De kindercoaching is geschikt voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot pubers. Het intakegesprek wordt afgestemd op de leeftijd van het kind. Bij oudere kinderen vult de ouder vooral het verhaal van het kind aan. Het kind voert letterlijk de boventoon. Daardoor voelt het zich gehoord.  

Behandeling

Na de intake volgt een behandelvoorstel. Er komt tijdens de behandeling een proces op gang waarbij ouder(s) en kind of de volwassene hoofdpersoon is. De coach staat aan de zijlijn en geeft aanwijzingen. Blijkt tijdens het traject dat de situatie of de ontwikkeling verandert, dan wordt de behandeling daar flexibel op aangepast.

Bij kindercoaching heeft de ouder de taak om de ontwikkeling van het kind gaande te houden. Het kind krijgt praktische handvatten aangereikt, soms in de vorm van praktijkopdrachtjes, al dan niet begeleid door de ouder. Ouders krijgen advies waar ze op moeten letten en hoe ze het beste kunnen reageren. Niet heel sturend, maar meer spelenderwijs. Het proces hoeft niet vlekkeloos te verlopen. Als het eenmaal in gang is gezet, ga je vanzelf anders naar jezelf en kind kijken en reageren.  

Na de behandeling

Na afloop van het afgesproken traject kijken we samen of de doelen behaald zijn en hoe je het beste verder kunt gaan. De ene keer is de behandeling echt afgerond, de andere keer is er nog wat ‘onderhoud’ nodig. Voor volwassenen is er de mogelijkheid om diverse cursussen/trainingen Human Dynamics te volgen, bijvoorbeeld voor leidinggevenden.