Heuvelacker 2a
5761 CM Bakel
06 51915602
Rol ouder Juiste voor je kind Doorverwijzen

Problemen bij kinderen

Een kind met bijvoorbeeld leerproblemen, dyslexie of hoogbegaafdheid kan zich ‘lastig’ gedragen. Omdat het zich onbegrepen voelt, met zichzelf worstelt of zich bang of boos voelt. Dat kan leiden tot irritaties, onbegrip en spanningen in het hele gezin. Andersom kan een kind dat een heldere basis mist in het gezin, problemen krijgen op school of met vrienden. Soms is een kind door een combinatie van karaktereigenschappen zwaarder op de hand. Of komt een kind in de knel door de hogere en meer complexe eisen die de maatschappij stelt. Weer andere kinderen zijn zo gevoelig dat ze voortdurend allerlei signalen uit hun omgeving oppikken. Allemaal redenen waardoor het kind dan niet meer aan zichzelf toekomt.

Belangrijke rol ouders

Voor ouders is het belangrijk om niet zichzelf uit het oog te verliezen. Begrip hebben voor je kind is niet hetzelfde als alle gedrag goedkeuren. Wanneer je snapt waar het gedrag vandaan komt en waarom iets wel of niet gebeurt, kun je het gedrag afwijzen, zonder het kind zelf af te wijzen. Bij langdurige problemen is het belangrijk dat je als ouder ook weer de talenten van je kind leert zien. Door je te richten op de positieve aspecten ontstaat een wisselwerking, die het begin is van een verandering.

Het juiste voor je kind

Als ouder is het ook belangrijk om je te realiseren dat je verantwoordelijk blijft. Je wilt graag dat je kind van je houdt en jou als ouder op prijs stelt. Maar het juiste doen voor je kind is niet per definitie wat het kind op dat moment als goed ervaart. Zelf je rust bewaren en het kind serieus nemen zijn essentieel om de problemen op te lossen. Dat vraagt veel van de ouders. Daarom is er ook voor hen extra aandacht in het coaching traject.  

Doorverwijzen naar hulpverlening

Coaching is iets anders dan hulpverlening. Blijkt tijdens de intake of behandeling dat er sprake is van verdergaande problematiek, waar bijvoorbeeld psychologische deskundigheid geboden is, dan krijgt u een doorverwijzing naar een specialist.