Heuvelacker 2a
5761 CM Bakel
06 51915602

Human Dynamics: de kracht van verscheidenheid

Human Dynamics kan mensen helpen te (h)erkennen wie zij zijn en waarom zij denken, handelen en voelen zoals zij doen. Het helpt ook om dit in anderen te herkennen. Human Dynamics geeft inzicht in de onderlinge verschillen. Het gaat niet alleen om het zien van die verschillen, maar vooral om het begrijpen en zelfs waarderen ervan. De kracht zit juist in onze verscheidenheid.

Voelen, handelen en denken

De Human Dynamics-coach kijkt naar emotionele (gevoel, relationeel), fysieke (praktisch, handelen) en mentale (denken) kwaliteiten. We hebben alle principes in ons, maar in verschillende combinatievormen. Verschillen tussen mensen ontstaan door de wijze waarop de principes onderling samenwerken. Het helpt wanneer je je ervan bewust wordt welk principe het meest ontwikkeld is en welk principe nog meer mag worden ontwikkeld. Ieder mens, met welke dynamiek ook, kan al dan niet intelligent, meelevend, bekwaam of begaafd zijn. En kan zich bovendien steeds verder ontwikkelen.

Meer begrip en harmonie

Om het beste uit mensen te kunnen halen, is het begrijpen en gebruiken van de verschillen in leren, samenwerken en communiceren van fundamenteel belang. Vanuit de inzichten van Human Dynamics komt u tot meer begrip en harmonie vanuit de verschillen tussen u en uw kind of van u zelf en uw omgeving.