Heuvelacker 2a
5761 CM Bakel
06 51915602

Dynamique Training: talent voor verandering

Een training gestoeld op het gedachtengoed van Human Dynamics staat voor het in beweging zetten van gedrag.

Dit kan individueel gericht zijn, maar ook op teamniveau en is natuurlijk gericht op een betere samenwerking op de werkvloer.

Er wordt uitgegaan van talenten en dus verschillen tussen mensen en de bewustwording hiervan.

Tijdens de training wordt een aanzet tot verandering in gedrag gegeven zodat dit boeiende proces zijn gang kan gaan.

De training wordt na een vrijblijvende intake op maat gemaakt en aangepast aan de wensen en doelen van de klant.